game thoi trang - game dua xe - game ban sung - game thoi trang winx - game dua xe may - game ban xe tang - game trang diem - game dua xe o to - game ban may bay - game dua xe - game thoi trang - game nau an - game the thao - game sieu nhanin card visit gia re

Nghiên cứu - Trao đổi
Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội

Luận án tiến sĩ  Truyền thông đại chúng của  Đỗ Chí Nghĩa với chủ đề "Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội" Người hướng dẫn: GS, TS Tạ Ngọc Tấn, TS Phạm Chiến Khu.- H.: Học viện Báo chí & Tuyên truyền, 2009

 

 

 Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực tế định hướng DLXH của báo chí hiện nay, từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng DLXH của báo chí, góp phần tích cực hoá đời sống thực tiễn.

Nhiệm vụ: nghiên cứu, làm rõ lý luận về mối quan hệ giữa báo chí và DLXH; điều kiện, bối cảnh tình hình đất nước và quốc tế đặt ra với hoạt động báo chí nói chung, với việc định hướng DLXH của báo chí nói riêng. Nghiên cứu đánh giá tác động, khả năng định hướng DLXH của báo chí thông qua khảo sát công chúng khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả định hướng DLXH của báo chí. 

 

 

Đỗ Chí Nghĩa  - Tác giả  luận án tiến sĩ: “Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội”

 Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan đề tài nghiên cứu. ở Việt Nam, đây là một vấn đề rất cơ bản của lý luận báo chí, đã ít nhiều được đề cập trong giáo trình đào tạo ở một số trường đại học chuyên ngành báo chí. Tuy vậy, các giáo trình mới dừng lại ở việc đưa ra lý luận khái quát mà chưa có điều kiện đi vào phân tích, lý giải kỹ lưỡng. 2. Vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí - những vấn đề lý luận. Báo chí có các chức năng: thông tin, văn hoá - giáo dục - giải trí, giám sát - quản lý xã hội, kinh doanh - dịch vụ, chức năng tư tưởng. DLXH có các chức năng: điều tiết các mối quan hệ, giáo dục, giám sát, tư vấn, mệnh lệnh, chỉ thị. Báo chí và DLXH có mối quan hệ: báo chí là chủ thể khơi nguồn DLXH, DLXH là đối tượng phản ánh của báo chí, báo chí định hướng DLXH nhưng sự phản ánh ấy không thụ động mà có ý thức rõ ràng, hướng tới mục tiêu cụ thể. Báo chí có vai trò không thể thoái thác là nắm bắt, tạo dựng và định hướng DLXH. 3. Đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhận thức của Nhà báo về vai trò định hướng DLXH của báo chí. Báo chí vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của quần chúng nhân dân. Sự phát triển của báo chí gắn liền với ý thức hệ, với lợi ích của các tầng lớp dân cư, các tổ chức chính trị mà nó là đại diện. Bên cạnh việc đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc giữ vững trận địa thông tin, là cầu nối giữa Đảng với dân, giữa cơ quan quản lý với các thành tố khác trong xã hội, các văn kiện của Đảng cũng thể hiện rõ sự quan tâm, chỉ đạo, chấn chỉnh những yếu kém, sai sót, nâng cao khả năng định hướng DLXH của báo chí. 4. Thực trạng khả năng, vai trò định hướng DLXH của báo chí. ĐBSH là một khu vực có trình độ dân trí cao so với mặt bằng chung cả nước. Tuy vậy, điều kiện tiếp nhận các sản phẩm báo chí, nhất là ở vùng nông thôn còn thấp, vẫn tồn tại khoảng cách rõ nét về tiếp nhận sản phẩm báo chí giữa dân cư thành phố và nông thôn, giữa tầng lớp trẻ, trí thức với các bộ phận dân cư khác. Báo chí cần chủ động định hướng công chúng, định hướng DLXH, phải thận trọng, tránh đưa thông tin vội vàng, gây phản cảm và phản tác dụng. 5. Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng DLXH của báo chí. Định hướng DLXH là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí, tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của báo chí hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: khả năng tác động của báo chí vào công chúng và DLXH, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trên những vấn đề nhạy cảm, bức thiết, thiếu phương tiện, kênh thông tin cần thiết để nắm bắt DLXH chính xác, kịp thời và hiệu quả… Một số giải pháp, kiến nghị: nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp, liên thông hợp lý, hiệu quả giữa các cơ quan báo chí trước những vấn đề nóng bỏng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhận thức và năng lực định hướng DLXH cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên; tăng cường nắm bắt DLXH và phân tích hoạt động báo chí để kịp thời định hướng thông tin phù hợp; tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng của báo chí trong đời sống xã hội.

Mai Nghiêm - Hồng Luyến (Website Học viện BC - TT)

 

Số lượt xem:
Hỗ trợ trực tuyến
Video Clip
http://www.youtube.com/watch?v=wqiQ7OqGruo&feature=player_detailpage
  • Đưa giáo dục Việt Nam lên đỉnh cao thế giới
  • Chất lượng giáo dục Đại học ơ Việt Nam
  • Hài kịch: Thánh Peter và những linh hồn ngớ ngẩn TTĐN28
Thăm dò ý kiến

Thống kê

Số người online: 5

Số người ghé thăm: 855927
Quảng cáo
Hình ảnh hoạt động